Tilbage

Dansk som undervisningsfag

Perspektiver på didaktik og design

Jens Jørgen Hansen

Forfattere: Jens Jørgen Hansen

Dansk som undervisningsfag – perspektiver på didaktik og design giver et bud på, hvordan dansklæreren kan håndtere undervisningen ud fra følgende pejlemærker:
Undervisningsfaglighed og dens fem kompetencer: målsætningskompetence, planlægningskompetence, praksiskompetence, evalueringskompetence og udviklingskompetence
Designdidaktik: vidensdesign, læringsdesign og undervisningsdesign