Tilbage

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel

Mellem erindring og glemsel

Kristian Iversen , Ulla Nedergaard Pedersen

Forfattere: Kristian Iversen , Ulla Nedergaard Pedersen

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel giver en solid introduktion til feltet erindringshistorie og hjælper til at besvare hvordan og hvorfor bestemte begivenheder i Danmarkshistorien skaber national identitet, udløser offentlig debat eller bruges til at legitimere aktuel politik.
I den nye udgave er hele bogen opdateret og desuden forsynet med to helt nyskrevne kapitler om henholdsvis Danmarks kolonitid og om velfærdsstatens historie.

Bogen indeholder stadig et teoriafsnit med introduktion til erindringshistorisk teori og metode. Herefter laves fem erindringshistoriske nedslag i Danmarkshistorien, der har betydning for nutidens danske selvforståelse: Vikingetiden, Danmarks kolonitid, 1864-1920, besættelsestiden og kampen om velfærdsstatens historie.

Bogen dækker derfor centralt kernestof og giver elever og lærere konkrete analysestrategier til at lave erindringshistoriske undersøgelser i den almindelige historieundervisning eller i forbindelse med SRP, SSO, flerfaglige forløb og studieture.