Tilbage

Casestudiet i praksis

Knud Ramian

Forfattere: Knud Ramian

Casestudiet i praksis handler om, hvad der skal til, for at casestudiet bliver til forskning og kan gennemføres på et videnskabeligt grundlag. Bogen er en praktisk vejledning i gennemførelse af casestudier og følger forskningsprocessen fra start til slut. Den behandler alle de spørgsmål, man skal forholde sig til ved planlægningen af et casestudie, fx:

• Hvad er casestudiets tema?

• Hvilke foreløbige svar er der på forskningsspørgsmålene?

• Hvordan findes den rigtige case?

• Hvilke data kan besvare forskningsspørgsmålene?

• Hvilke etiske overvejelser skal man gøre sig?

• Hvordan kommer casestudiet fra data til resultater?

• Hvordan kommer casestudiet fra resultater til konklusioner?

• Hvordan formidles casestudiet?

• Hvordan gennemføres casestudiet i praksis? 

Bogen henvender sig til fagfolk, som i deres arbejde har med mennesker at gøre, samt til studerende inden for en bred vifte af fag, fx psykologi, sociologi, statskundskab, økonomi, kommunikation, it-udvikling, fysioterapi, ergoterapi, pædagogik og socialpædagogik, sygepleje og socialrådgivning. I bogen er der derfor medtaget eksempler på casestudier fra mange af disse uddannelser. Der er knyttet en hjemmeside til bogen.

Denne 2. udgave af bogen er revideret og tilføjet eksempler på eksamensopgaver fra fx diplomkurser, bacheloropgaver, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger.

Knud Ramian er psykolog, evalueringsforsker og seniorkonsulent i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde eksempler på casestudier og supplerende materiale.