Tilbage

Broen til fagsproget

32 idéer til at styrke sproget i alle fag

Helene Thise , Katja Vilien

Forfattere: Helene Thise , Katja Vilien

Sproget er menneskets værktøj til forståelse og kommunikation. Sproget spiller derfor en central rolle i læringen og er også det middel, hvormed vi udtrykker vores viden.

Broen til fagsproget bygger på en holistisk tilgang til udvikling af sprog i skolens fag og lægger sig naturligt i forlængelse af Pauline Gibbons' indflydelsesrige bog Styrk sproget, styrk læringen (2016), som her får en praksisnær ledsager med konkrete idéer og værktøjer til faglæreren, der ønsker at tilrettelægge en sprogudviklende undervisning.

Hensigten er at skabe bedre faglig forståelse og bedre elevprodukter (både skriftligt og mundtligt), flere og mere uddybende svar på lærerens spørgsmål, strategisk og effektiv brug af flere sprog i læringen, bedre samarbejde med hjemmet og frigørelse af lærerresurser gennem øget elevaktivitet.

Bogen rummer: 

En menu af konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, skabeloner og elevark samt oversigter over, hvordan de enkelte aktiviteter kan gennemføres. Skabelonerne kan redigeres, tilpasses og suppleres, alt efter hvilke emner, fag og elever der er i spil.

En model, Bromodellen, som støtte til at tilrettelægge en sprogudviklende undervisning. Bromodellen styrker blikket for, hvad de enkelte aktiviteter kan bruges til, hvor de kan placeres i et forløb, og hvordan de kan anvendes, hele tiden med fokus på sprogudvikling.

Værktøjer til at få øje på det sprog, der er relevant at fokusere på og arbejde med. Herunder Sprogluppen og tænkekort.

Broen til fagsproget retter sig især mod lærere, som kan anvende Bromodellen som ramme for planlægning og refleksion og bogen som håndbog og idébank i den daglige praksis. Andetsprogsvejledere vil kunne bruge bogen til vejledning af kolleger og i egen praksis. Undervisere i dansk som andetsprog vil også kunne finde god inspiration i bogen, da der lægges særlig vægt på flersprogede elevers læring. Endelig kan bogen bruges til undervisningsobservation og af lærerstuderende, både i løbet uddannelsen i forbindelse med undersøgende opgaver og i praktikforløb.

Hør forfatterne fortælle om Bromodellen i videoen her (udarbejdet i samarbejde med læringskonsulent Dorthe Bach Dall og webudvikler Simon Bach Dall): https://www.youtube.com/watch?v=V9eXAJEhb1I