Tilbage

Børns sprogtilegnelse

sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

Anna Steenberg Gellert, Annette Esbensen , Bjarne Dammsbo

Forfattere: Anna Steenberg Gellert, Annette Esbensen, Bjarne Dammsbo, Cecilia Brynskov, Ditte Boeg Thomsen, Fabio Trecca, Holger Juul, Kikki Førsteliin Andersen, Laila Kjærbæk, Mads Nielsen, Marit C. Clausen, Rikke Vang Christensen , Signe Klok Jensen

Børns sprogtilegnelse hovedmål er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene.

Forfatterne giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling.
Som læser får du en omsiggribende forståelse af processer og faktorer i både typiske og atypiske udviklingsforløb og indsigt i, hvordan den nyeste danske og internationale forskning kan anvendes i den daglige pædagogiske praksis.

Bogens emner er bl.a.:
- tilegnelse af sproglyde
- ord og grammatik
- sprog og begrebs­dannelse
- sprog i hjernen
- flersproget sprogtilegnelse
- stammen
- udviklingsmæssige sprogforstyrrelser.