Tilbage

Børns liv og læring

i skole og dagtilbud

Sara Hannibal, Stig Broström , Søren Smidt

Forfattere: Sara Hannibal, Stig Broström, Søren Smidt, Peter Weng, Jan Kampmann, Suzanne Krogh, Klaus Nielsen, Michael Wahl Andersen , Lene Tanggaard

Skole og dagtilbud underlægges stadig mere detaljerede indholds- og målkrav for deres virksomhed, og i denne proces overses ofte det faktum, at børns muligheder for udvikling og læring har tæt sammenhæng med hele deres levede liv og med de samfundsmæssige vilkår, de er underlagt.

Børns liv og læring ønsker at give kommende lærere og pædagoger forståelse af de overordnede sammenhænge i børns udviklings- og læreprocesser, uanset om disse foregår i skolens almene eller understøttende undervisning, i dagtilbud eller helt uden for disse rammer. Således retter bogen sig imod to målgrupper, som i uddannelsessammenhænge og i praksis ofte betragtes adskilt, men som jo er fælles om den helt fundamentale opgave: børns udvikling og læring.

Bogen indeholder:

  • Analyse af de samfunds- og uddannelsesmæssige betingelser for den moderne barndom,
  • Præsentation af centrale almene læringsteorier og deres sammenhæng med den samfundsmæssige udvikling og uddannelsespolitiske diskussion
  • Konkret inspiration til samarbejdet mellem lærere og pædagoger
  • Præsentation og analyse af hvordan pædagogiske rutiner i dagtilbud kan udvikle børns grundlæggende hverdagsfærdigheder
  • Redskaber til didaktisk analyse, planlægning og evaluering af undervisning og pædagogiske forløb
  • Anvisninger på udvikling af læse- og matematikfaglige kompetencer i dagtilbud og skole.

Bogen imødekommer behovet for en kortfattet, bredt dækkende og overskuelig forskningsbaseret studiebog, der retter sig mod undervisning og eksamen i pædagog- og læreruddannelsen. Bogen giver på en gang en grundig præsentation og diskussion af forskellige teoretiske positioner og mange eksempler på det praktiske arbejde i skole og dagtilbud.

Fagredaktør: Karen Bønløkke Braad

Bidragsydere: Klaus Nielsen, Stig Broström, Søren Smidt, Sara Hannibal, Peter Weng, Michael Wahl Andersen, Jan Kampmann, Lene Tanggaard og Suzanne Krogh