Tilbage

Børnekultur i Danmark 1945-2020

Ning de Coninck-Smith, Herdis Toft , Beth Juncker

Forfattere: Ning de Coninck-Smith, Herdis Toft, Beth Juncker, Jan Helmer-Petersen, Karen Esmann Knudsen, Louise Ejgod Hansen, Charlotte Svendler Nielsen, Karen Vedel, Ulrich Breuning, Niels Græsholm, Nina Sahl, Kirsten Møller, Merete Dael, Gitte Balling, Mette Boritz, Pia Rost Rasmussen, Anne Mette Thorhauge , Carsten Jessen

Børnekultur som begreb er kun cirka 75 år gammel, men har i den tid haft stor værdi for udviklingen af en betydningsfuld kulturproduktion og kulturformidling for børn. Kvalitet i børnehøjde, indhold tilpasset børns udviklingstrin og børn som en kunstnerisk og kulturel udfordring er blot nogle af de parametre, der har været styrende. Hertil kommer en øget forståelse for betydningen af børns egen kultur, deres møder med kunst og kultur og ikke mindst børns egen skabende virksomhed.

Denne bog er den første til at give et samlet historisk overblik over børnekulturområdet og dets udvikling fra forsøgsstadie på ildsjæleniveau til et mere professionelt forankret kulturområde i Danmark.

Bogen er skrevet af en gruppe eksperter og fagfolk med baggrund i både den akademiske, organisatoriske og praktiske verden.