Tilbage

Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet

Ingrid Willaing, Per Schultz Jørgensen , Mai Heide Ottosen

Forfattere: Ingrid Willaing, Per Schultz Jørgensen, Mai Heide Ottosen, Marianne Levinsen, Linnea Gullviva Ytting, Lone Friis Thing, Kirsten Boisen, Claus Sixtus Jensen, Merete Bøgh Kristensen, Betty Nørgaard, Peter Albæk, Dorte Buchwald, Lone Maribo, Malene Gerd Petersen, Jette Sørensen, Børnerådet , Vibeke Bregnballe, Susanne Søndergaard Kappel, Sanne Allerrmann Beck, Janne Weis, Emil Sølver Rehling, Cecilie Bruun, Marianne Eg, Sine Herholdt , Clea Bruun Johansen

Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet er en antologi, der giver et indblik i, hvordan børn, unge og forældre oplever at være i kontakt med sundhedsvæsenet. Samtidig belyser bogen, hvordan det som barn eller ung er at være pårørende til en syg søskende eller forælder.

I bogen løftes en række perspektiver frem med det formål at invitere læseren til at reflektere over egne handlinger i praksis.

Bogen er disponeret i fire dele. Den første del omhandler sygeplejens og sundhedsvæsenets bevægelser fra fortid til fremtiden. I anden del gives et samfunds- og sociologisk indblik i de rammer, hvorunder børne- og familieliv udspiller sig i dag. Familiens kontakt til sundhedsvæsenet er i fokus i tredje del, herunder fædre og søskendes oplevelser af dette møde. I fjerde del kommer børn og unges egne oplevelser med sundhedsvæsenet til udtryk.

Kapitlerne er skrevet af forfattere med specialviden og stor erfaring inden for det pågældende emne.

Bogen henvender sig primært til sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med børn i deres arbejde både i primær- og sekundærsektoren. Ligeledes henvender den sig til studerende inden for de sundhedsfaglige uddannelser. Bogen vil også kunne anvendes af andre faggrupper såsom pædagoger, socialrådgivere og lærere, der har stor kontakt med børn og unge i deres hverdag.