Tilbage

Børn som deltagere i professionel praksis

Helle Schjellerup Nielsen, Ida Kornerup , Anette Boye Koch

Forfattere: Helle Schjellerup Nielsen, Ida Kornerup, Anette Boye Koch, Kurt Bendix-Olsen, Louise Harkes, Mette Bladt, Margrethe Birkekær Christensen, Lene Mosegaard Søbjerg, Sarah Alminde, Mimi Petersen, Roar Sundby, Anne Grytbakk, Hanne Elisabeth Sørlie, Berit Skauge, Alice Fredsgaard Thams , Rasmus Christensen

”Ingen spurgte mig!” Sådan kan virkeligheden se ud for børn og unge, som ikke oplever at blive inddraget tilstrækkeligt i deres egne sager på myndighedsområdet eller i den pædagogiske hverdagspraksis.

Denne bog skaber et fælles fokus på børns rettigheder og deltagelse. Perspektivet er vendt mod at give barnet status som en ligeværdig beslutningstager. Som studerende eller professionel får du indsigt i arbejdet med at øge børn og unges deltagelsesmuligheder. Kapitlerne åbner hver især for en bredere og dybere forståelse af de mange vilkår, der vanskeliggør børns reelle deltagelse. Det sker i en vekselvirkning mellem empirisk forskning, teoretiske analyser og præsentation af praktiske refleksionsmodeller.

Bogen behandler, hvordan man udvikler en professionel praksis, som styrker børns deltagelse i beslutninger om eget liv. Dette skal ses i modsætning til en praksis, hvor børns stemmer ikke bliver taget alvorligt, og beslutninger træffes hen over hovedet på børnene.

Børn som deltagere i professionel praksis henvender sig til socialrådgiver-, lærer- og pædagogstuderende. Den præsenterer også en række forskningsmetoder, som gør den anvendelig for de sociale og pædagogiske kandidatuddannelser.