Tilbage

Børn og unges trivsel

Et tværprofessionelt ansvar

Glen Nielsen, Signe Herbers Poulsen , Stine Klein Degerbøl

Forfattere: Glen Nielsen, Signe Herbers Poulsen, Stine Klein Degerbøl, Astrid Reinhardt Birch Nielsen, Therese Søgaard Mortensen, Carsten Obel, Herdis Bergmann Arnkelsdottir, Tanja Thinggaard Andersen, Anne Bahrenscheer, Mathilde Sederberg, Malene Norup Stolpe, Andy Højholdt , Karen Wistoft

Børn og unges trivsel - et tværprofessionelt ansvarpræsenterer forskellige perspektiver på og forståelser af, hvad trivsel for børn og unge vil sige, og hvorfor det er vigtigt, at der tages hånd om trivselsarbejdet på tværs af velfærdsprofessionerne.

Trivselsarbejdet er komplekst, og det kræver komplekse og forskelligartede tilgange og metoder at styrke trivsel hos børn og unge. Netop det tværprofessionelle blik og det tværsektionelle samarbejde er vigtigt med henblik på at få en helhedsorienteret forståelse af børn og unges problemstillinger.

Bogen indeholder eksempler på måder at arbejde konkret med trivsel på, både på et overordnet niveau og helt konkret med aktiviteter målrettet børn og unge. Der argumenteres ikke mindst for betydningen af kropslige ressourcer i forbindelse med trivsel. Bogen har et bredt videnskabsteoretisk afsæt, så kroppen opfattes både som biologisk organisme, som udgangspunkt for menneskets "væren-i-verden" samt i relation til samfundsmæssige rammer.

Bogens forfattere repræsenterer en række forskellige professioner samt både forskningsmæssig og fagprofessionel viden.

Mathilde Sederberg er lektor på Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser og deltager i forsknings- og udviklingsprojekter inden for sundhed og bevægelse.

Malene Norup Stolpe er lektor på psykomotorikuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, og er tilknyttet Københavns Universitet, hvor hun p.t. arbejder på et ph.d.-projekt om børn og unges kropsbevidsthed.