Tilbage

Borgerinddragelse og retssikkerhed, 3. udgave

i socialt arbejde

Ingelise Bech Hansen, Helle Nørrelykke , Hanne Sjelborg

Forfattere: Ingelise Bech Hansen, Helle Nørrelykke, Hanne Sjelborg, Peter Bundesen , Mona Walther

Borgernes krav på retssikkerhed og ret til inddragelse i sagsbehandlingen er centrale principper i socialt arbejde. Derfor er det essentielt for socialarbejdere at vide, hvordan lovgivningen regulerer forholdet mellem borgeren og det offentlige system, og hvad det betyder for den daglige praksis og mødet med borgerne.  

Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde gennemgår tre hovedområder i det sociale forvaltningsarbejde.  

  • Først beskrives de juridiske aspekter på borgerens ret til medvirken i sagsbehandlingen.
  • Dernæst undersøges borgerinddragelsens konkrete indhold, baggrund og en række forvaltningsmæssige konsekvenser.
  • Til sidst analyseres forventningerne til socialrådgiverens praksis samt de rammer og muligheder, der gives for det sociale arbejde.

Denne 3. udgave er gennemrevideret, så den matcher sidste nye love, bestemmelser og sociale praksisser. Bogen er rettet mod uddannelserne for socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker og andre aktører på det sociale område.