Tilbage

Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken

Denne bog viser, hvordan lydhørhed over for borgerne og aktiv deltagelse fra borgeres side kan udgøre en væsentlig vej til at finde løsninger. Forfatterne tager livtag med, hvordan de udskældte offentlige organisationer på  beskæftigelsesområdet kan udvikle deres inddragelse af borgerne, så de reelt bliver medskabere af de beskæftigelsespolitiske indsatser hen imod mere holdbare løsninger. Med afsæt i forskellige teoretiske og praksisnære perspektiver undersøges, hvorfor borgerinddragelse står højt på dagsordenen, hvad borgerinddragelse kan betyde og bestå af, samt hvilke udfordringer, der er forbundet med at ændre indsatserne, så de bliver mere borgerinddragende. Bogen giver et bud på, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med disse omstillingsprocesser i samspil med forskningen.