Tilbage

Biodiversitetsbogen

Jørgen Baungaard Hansen, Katrine Grace Turner , Lars Brøndum

Forfattere: Jørgen Baungaard Hansen, Katrine Grace Turner , Lars Brøndum

Biodiversitetsbogen omhandler livets mangfoldighed, både globalt og i Danmark.

Bogen er skrevet til A- og B-niveau i biologi/bioteknologi på de gymnasiale uddannelser og dækker, ud over biodiversitet som kernestof, også evolutionsbiologi, populationsbiologi, arters samspil og andet økologi.

Desuden inddrages økosystemtjenester og natursyn som også kan bruges flerfagligt.