Tilbage

Biblioteksdidaktik

Linda Lundgaard Andersen, Henrik Jochumsen , Cecilie Laskie

Forfattere: Linda Lundgaard Andersen, Henrik Jochumsen, Cecilie Laskie, Trine Louise Schreiber, Jens Jørgen Hansen, Rune Eriksson, Lennart Björneborn, Helle Hygum Espersen , Christian Tang Lystbæk

Biblioteksdidaktik er en gennemgang af biblioteksfaglige genstandsfelter - både inden for digital dannelse og kulturel dannelse - og teori om bibliotekets udvikling samt biblioteksdidaktik. Til hvert kapitel hører en række studieøvelser, der fra et meta-perspektiv sætter fokus på og træner læseren i biblioteksdidaktiske greb inden for alle de tre tilgange: den formidlende, den faciliterende og den vejledende.

Om bogen siger forfatterne:

"Bogen er vigtig, fordi den kan bidrage til at udvikle biblioteksformidleres refleksion over deres praksis. Samtidig kan den udvide forståelsen af biblioteksarbejdets forskellige pædagogiske opgaver - både i forhold til at formidle og vejlede om kulturelle produkter og services samt etablere møder og aktiviteter for borgere i biblioteksrummet." Jens Jørgen Hansen, SDU

"Det digitale mediemiljø har ændret samfundet, ikke mindst dets kommunikationsformer og de måder folk erhverver og deler information og viden på. Det indebærer etableringer af nye typer læringsnetværk og -miljøer, som biblioteket skal finde sig til rette i, men også skal bidrage til. En biblioteksdidaktik skal give veje til, hvordan biblioteket finder sin plads heri samtidig med, at den skal vise, hvordan biblioteket hjælper andre til at deltage i udformningen af de nye kommunikationsformer og organiseringer af viden. Det er blandt andet ideen med denne bog om biblioteksdidaktik." Trine Schreiber, IVA, KU