Tilbage

Bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet

Grammatik i dansk

Jesper Zimmer Wrang , Jørgen Grosbøll

Forfattere: Jesper Zimmer Wrang , Jørgen Grosbøll

Denne bog fokuserer på grammatikken som en integreret dimension i danskfaget på mellemtrinnet.

Bogen giver konkrete bud på, hvordan man hér kan undervise funktionelt med og i grammatik. Undervisningen skal tage udgangspunkt i dét, eleverne allerede ved om sproget, bevidstgøre dem om sprogets strukturer og skærpe deres blik for de sproglige valgmuligheder, der bedst tjener hensigten med deres tekster.

En funktionel og integreret grammatikundervisning stiller store krav til lærerens grammatiske ballast. Læreren skal kunne vurdere, hvornår man skal stille grammatisk skarpt, på hvad – og ikke mindst hvordan.

Bogen giver derfor en solid indføring i centrale dele af den danske grammatik. Den giver samtidig en lang række bud på, hvordan denne viden kan anvendes i analysen af konkrete elevtekster fra mellemtrinnet. Formålet er at kvalificere lærerens sproglige vejledning af eleven.