Tilbage

Bevægelse, sundhed og trivsel

I skole og fritid

Kirsten Kortbek, Anne Bahrenscheer , Mathilde Sederberg

Forfattere: Kirsten Kortbek, Anne Bahrenscheer , Mathilde Sederberg

Bevægelse sundhed og trivsel tager udgangspunkt i den nye folkeskolelov og dens krav om motion og bevægelse i børnenes hverdag som en del af en varieret skoledag.

Bogen gennemgår lovgivningen på området og giver svar på, hvorfor det er vigtigt at understøtte børns bevægelse og motorik i skoledagen, både i et sundheds-, et lærings- og et trivselsperspektiv, hvordan det bør foregå, dvs. hvilke didaktiske overvejelser man bør gøre sig, og hvem der kan og skal varetage opgaven professionelt. Endelig handler bogen også om, hvad man helt konkret kan foretage sig med børnene, i form af beskrivelse af 48 konkrete aktiviteter, som kan gennemføres på skolens forskellige klassetrin.

Gennem bogen er der løbende spørgsmål til refleksion, der dels kan bruges i de studerendes forberedelse til undervisningen, dels som spørgsmål undervejs i undervisningen, og desuden af pædagoger og lærere i praksis, som kan inddrage dem i deres refleksionsrum i forhold til konkrete praksissituationer. Bogen henvender sig både til pædagog- og lærerstuderende under uddannelse og til pædagoger og lærere, der arbejder i skolen og i fritidstilbud.

Mathilde Sederberg, Kirsten Kortbek og Anne Bahrenscheer er alle beskæftiget med undervisning, udvikling og forskning i bevægelse og idræt på pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCC.