Tilbage

Bevægeapparatets anatomi

Finn Bojsen-Møller, Jan Hejle , Jørgen Tranum-Jensen

Forfattere: Finn Bojsen-Møller, Jan Hejle, Jørgen Tranum-Jensen , Erik Bruun Simonsen

Bevægeapparatets anatomi er en klassiker inden for anatomiske lærebøger. Den 13. udgave er en ny og opdateret udgave suppleret med helt nye og utroligt flotte og pædagogiske illustrationer. Lærebogen kombinerer den grundlæggende anatomi med både forebyggelse, undersøgelse, behandling,  træning og genoptræning og er således den moderne lærebog for både læge-, idræts- og fysioterapeutstuderende. Elementer af embryologi, antropologi, sammenlignende anatomi, histologi og mekanisk fysik er medtaget i det omfang, det bidrager til forståelsen af struktur og funktion.