Tilbage

Beskæftigelsesindsatsen

En introduktion

Anders Bøggild Christensen

Forfattere: Anders Bøggild Christensen

I denne bog giver forfatteren et overblik over beskæftigelsesområdet i relation til beskæftigelsesindsatsen. Bogen har samtidig et teoretisk og begrebsmæssigt sigte i forhold til professionsuddannedes funktion i beskæftigelsesindsatsen.

Bogen er bygget op om fem kapitler, der introducerer til de forskellige dele af beskæftigelsesområdet i følgende temaer:

  • Ydelser og indsatser i beskæftigelsessystemet
  • Organiseringen af beskæftigelsessystemet
  • Beskæftigelsespolitikkens udvikling og reformer
  • Diskussioner og tolkninger af den beskæftigelsespolitiske linje
  • Målgrupperne for indsatsen - grupper med risiko

Beskæftigelsesindsatsten - en introduktion kan anvendes på flere uddannelser som f.eks. socialrådgiveruddannelsen og administrationsbacheloruddannelsen, hvor den er rettet mod moduler på beskæftigelsesområdet. Den kan endvidere anvendes på erhvervsakademiuddannelsen på beskæftigelsesområdet og andre uddannelser med behov for en kortfattet og lettilgængelig fremstilling af beskæftigelsesindsatsen.