Tilbage

Bedre begrundet praksis

Steen Hildebrandt, Jacob Anhøj , Marianne Tewes

Forfattere: Steen Hildebrandt, Jacob Anhøj, Marianne Tewes, Søren Willert, Jakob Hassing Pedersen, Anna Paldam Folker, Sabine Jørgensen, Dorte Caswell, Andreas Granhof Juhl, Susanne Bargmann, Charlotte Wegener, Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen, Elvi Weinreich, Kasper Tang Vangkilde , Lisbet Lynggaard-Jensen

Hvis New Public Management er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer så nu? Bedre begrundet praksis stiller sig på kanten af denne udvikling og giver en række opbyggelige bud på, hvordan velfærdsprofessionelle kan arbejde med udvikling og forbedringer af kvalitet i praksis uden at forfalde til tavs viden eller kontekstløse manualiseringer.

I bogen præsenteres modeller, greb og metoder, der kan bruges, når socialrådgivere, lærere, beskæftigelseskonsulenter, pædagoger, sundhedspersonale m.fl. skal bedømme og forbedre hinandens arbejde i en lokalt forankret praksis.

Bogen henvender sig dels til praktikere, ledere og fagkoordinatorer med ansvar for daglig kvalitetssikring i ovennævnte felter og dels til studerende og forskere inden for samme områder.