Tilbage

Basisbog i sygdomslære

Tonny Karlsmark, Hans Karle , Uffe Jørgensen

Forfattere: Tonny Karlsmark, Hans Karle, Uffe Jørgensen, Svend Schulze, Mette Rosendal Darmer, Bent Ottesen, Steen Walter, Svend Strandgaard, Kristian Stengaard-Pedersen, Torben Veith Schroeder, Mikael Rørth, Jacob Rosenberg, Hendrik Vilstrup, Christian Torp-Pedersen, Toke Bek, Bjarke à Rogvi-Hansen, Lars Christian Laursen, Morten Bagge Hansen, Jens Sandahl Christiansen, Else Kirstine Tønnesen, Jes Bruun Lauritzen, Peer Christiansen, Lisbeth Nilas, Hans Kristian Pilegaard, Frank Mirz, Paul Lehm Andersen, Jens Thorup Andersen, Marie Seibæk , Ole Hamberg

Basisbog i sygdomslære omfatter alle de kirurgiske og intern medicinske sygdomme og også alle de øvrige store fag som gynækologi, obstetrik, øre-, næse- og halssygdomme, hud- og kønssygdomme samt øjensygdomme.

Bogen er rigt illustreret med kliniske fotos, heraf mange i farver, og de farvelagte og detaljerede tegninger underbygger beskrivelsen af sygdommene. De mange krydshenvisninger i mellem bogens kapitler og det omfattende stikordsregister gør det let for læseren at finde rundt i bogen. Bagerst i bogen er en fyldig ordliste med forklaringer på de hyppigst anvendte begreber, forkortelser og termer.

Basisbog i sygdomslære tager udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen, men kan anvendes af studerende ved alle de mellemlange sundhedsuddannelser, som fx fysio- og ergoterapeutuddannelserne og bioanalytikeruddannelsen. Bogen er også relevant for praktikere som opslagsbog i det daglige arbejde i klinikken.

Redaktørerne:

Svend Schulze, overlæge, dr. med., ansat som ledende overlæge på gastroenheden, Hvidovre Hospital.

Torben V. Schroeder, professor, dr.med. og overlæge ved karkirurgisk afd. Rigshospitalet.