Tilbage

Basisbog i fysioterapi

Bente Andersen, Bente Hovmand , Christian Neergaard

Forfattere: Bente Andersen, Bente Hovmand, Christian Neergaard, Finn Bojsen-Møller, Hans Lund, Inger Birthe Bjørnlund, Jan Magnus Bjordal, Jeanette Præstegaard, Jens Bojsen-Møller, Kent Kristensen, Klaus Klinge, Nanna Linde, Nils Erik Sjöberg, Nina Beyer, Tina Lambrecht, Thomas Graven-Nielsen, Uffe Læssøe, Åse Brandt, Peter Thielst, Jonna Jensen, Carsten Bogh Juhl, Gerd Buch Andersen, Bjarne Rose Hjortbak, Barbara C. Brocki, Eva Ulriksen Draborg, Ejvind Frausing Hansen, Kim Dalhoff, Morten Høgh, Jane Andreasen, Janne Friis Andersen, Hanne Gullestrup, Jørn Hansen, Susanne Ravn, Jannick Marshall, Jeppe Thue Thorup Andersen, Elizabeth Dean, Linette Marie Kofod, Henrik Bjarke Vægter, Louise Søgaard Hansen, Anne-Marie Briand de Crevecoeur, Isa Neimann Thomasen, Christian Have Dall, Per Jørgensen, Derek John Curtis, Mette Zebis, Louise Bruun Werner , Anne Söderlund

Basisbog i fysioterapier den første samlede danske fremstilling af de temaer, der tegner fysioterapi som fag og profession. Bogen er skrevet af en bred vifte af forfattere, og her i 2. udgave er bogen inddelt i seks hovedtemaer: Introduktion til fysioterapi; Grundlaget for fysioterapi; Grundlaget for kvalitet i praksis; Parakliniske undersøgelser; Den fysioterapeutiske arbejdsproces og Rammer for at udøve fysioterapi. Inden for hvert af de seks områder præsenteres de tilgrundliggende teorier og kundskaber, som er nødvendige for udøvelse af og forståelse for fysioterapi.

Med denne nye udgave lægger bogen sig op ad de nye studieordninger, hvorfor der - udover en generel opdatering og revidering af bogen - også er tilkommet nye kapitler om parakliniske test, farmakologi og ernæring. Det er bogens sigte at skabe sammenhæng mellem de mange delelementer, der tegner fysioterapifaget og -professionen i dag.

Den primære målgruppe er studerende på fysioterapeutuddannelsen, men også fysioterapeuter i efter- og videreuddannelsesforløb vil have stor glæde af en samlet fremstilling af fysioterapiens teoretiske og praktiske grundlag. Alle andre fysioterapeuter, som ønsker en opdateret gennemgang af fagets redskaber og udvikling, kan også have god gavn af bogen. Gennem beskrivelser af både den praktiske, teoretiske og det videnskabelige grundlag præsenterer Basisbog i fysioterapi en sammenhængende ramme for fysioterapiprofessionens virke og understøtter således udviklingen af den faglige identitet.