Tilbage

Basisbog i ergoterapi

Annalise Jacobsen, Elise Bromann Bukhave , Hanne Kaae Kristensen

Forfattere: Annalise Jacobsen, Elise Bromann Bukhave, Hanne Kaae Kristensen, Lisbeth Villemoes Sørensen, Åse Brandt, Karen la Cour, Else Frølich, Kirsten Schultz Petersen, Jesper Larsen Mærsk, Gitte Stokholm, Lise Hostrup Sønnichsen, Ulla Pedersen, Hanne Peoples, Anne-Le Morville, Line Folsgaard Petersen, Sidsel Seir Jørgensen, Malene Aagaard, Ann-Lisbeth Højberg, Jette Fischer Jensen, Morten Højgaard Kurth, Henrik Brøndum Holm, Tina Helle, Sylvia Johannsen, Stina Meyer Larsen, Kamilla Kielsgaard, Heidi Fauerskov Bruus Bentzen, Louise Lohman Faber, Majbritt Bytoft Feldborg, Henrik Kruse-Hansen, Inger Langdal Nielsen, Anna Marie Lassen, Anne Christine Lindstrøm Svendsen, Anette Judithe Madsen, Esben Elholm Madsen, Jacob Østergaard Madsen, Helle Mousing, Mette Møller, Camilla Højgaard Nejst, Marc Sampedro Pilegaard, Marie-Louise Reitov Røhl, Line Skaarup, Janna Bohn Sylvestersen, Tine Rosenberg Søgaard, Anita Ulsing, Lisa Gregersen Østergaard, Annette Wolters , Line Margrete Riis-Djernæs

Basisbog i ergoterapi giver en samlet dansk fremstilling af de temaer, der tegner ergoterapifaget og dets udvikling i dag. Bogen er opbygget efter fem temaer. Første del giver en indføring i ergoterapi med aktivitet og deltagelse i fokus. Anden del omhandler grundlæggende forståelser og tilgange i ergoterapi. Tredje del beskriver ergoterapeutisk intervention på fire områder: Sundhedsfremme/forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation. Fjerde del giver et indblik i, hvordan innovation, udvikling og forskning er en væsentlig del af og forudsætning for ergoterapi. Femte del omhandler ergoterapifagets udvikling og professionalisering.

Denne 4. udgave har samme antal kapitler som den forrige, men nogle emner har fået mindre vægtning ved, at kapitler er blevet slået sammen, mens nye emner er kommet til for at præsentere arbejdsfelter, der er blevet aktuelle for ergoterapeuter. Således er der i denne udgave kommet nye kapitler om ergoterapi på det sociale område (kapitel 19), om ergoterapi og palliation (kapitel 22) samt om ergoterapeutisk forskning (kapitel 24). Der er desuden tilføjet et afsluttende kapitel, der samler op på bogens udviklingstendenser inden for ergoterapi og yderligere perspektiverer disse (kapitel 30). Som noget nyt afsluttes hvert kapitel med tre spørgsmål, som skal stimulere dig som læser til yderligere refleksion. En stor del af bogens kapitler er skrevet helt om, og i alle kapitler er kildematerialet nøje vurderet og opdateret. Det fremgår tydeligt af denne nye udgave, at der forskes mere og mere inden for ergoterapi, og at der derved er et bedre ergoterapifagligt, forskningsbaseret grundlag at arbejde ud fra inden for langt de fleste arbejdsfelter.

Basisbog i ergoterapi henvender sig primært til ergoterapeutstuderende, men også ergoterapeuter i praksis kan have stor gavn af bogen.