Tilbage

Basal epidemiologi og statistik, 2. udgave

Dorte Lindstrøm Vilstrup, Birgitte Bøcher Bennich , Gitte Thybo Pihl

Forfattere: Dorte Lindstrøm Vilstrup, Birgitte Bøcher Bennich , Gitte Thybo Pihl

Hvad kan kvantitative metoder fortæller os om sygdom og sundhed? Få et overblik over den kvantitative forskningsmetodik beskrevet i et letlæst sprog.

Du får introduktion til hvad statistik er, forståelse for metoder såsom studiedesign, statistiske udregninger og forskningsbaseret litteratur. Bogen henvender sig til studerende på en sundhedsfaglig professionsuddannelse og til andre sundhedsprofessionelle, som ønsker at skabe et hurtigt overblik over emnet.

Denne 2. udgave er udvidet med endnu et statistikkapitel, så du bliver introduceret grundigt til både deskriptiv og prædiktiv statistik. Den nye udgave går mere i dybden med spørgsmålet om, hvorfor viden om epidemiologi og statistik er nødvendigt for at kunne læse og forstå den forskningsbaserede litteratur, som er grundlag for sundhedsfaglig virksomhed. Desuden er evidensdiskussionen udfoldet yderligere – særligt mht. forskellige epidemiologiske designs.