Tilbage

Balance, 2.udgave

Postural kontrol

Uffe Læssøe, Jens Bo Nielsen , Kasper Søndergaard

Forfattere: Uffe Læssøe, Jens Bo Nielsen, Kasper Søndergaard , Anne Katrine Skjølstrup Toftdahl

Balance - postural kontrol giver en indføring i at forstå begrebet balance og postural kontrol, idet næsten alle menneskelige aktiviteter stiller krav til balancen. Hvis en patient har haft en skade, vil en balanceundersøgelse ofte være relevant, og tilsvarende indgår balancetræning meget ofte i rehabiliteringen.

Bogen anlægger både et biomekanisk og et sansemotorisk perspektiv, og der gives principper for undersøgelse af balanceevnen samt for træningen. I denne forbindelse inddrages en gennemgang af den nyeste viden om hjernens plasticitet, og der gennemgås specielle forhold vedrørende svimmelhed og ældre menneskers faldrisiko.

Målgruppen er primært fysioterapeutstuderende og de færdiguddannede fysioterapeuter, men andre med interesse for balance kan også have stor gavn af at læse bogen.