Tilbage

Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område

Indblik i videnskabelige metoder

Søren Gytz Olesen, Helle Winther , Marianne Høyen

Forfattere: Søren Gytz Olesen, Helle Winther, Marianne Høyen, Stine Bauer Nørby, Ester Hørmann, Didde Maria Humle, Søren Pjengaard, Nana Vaaben, Ira Neumann, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Ditte Schlüntz, Gitte Wind, Kirsten Frederiksen, Stinne Glasdam, Kirsten Beedholm, Jeanette Præstegaard, Mia Husted, Bjørn Hamre, Gitte Riis Hansen, Benedicta Pécseli , Kim Rasmussen

Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område er et kalejdoskopisk blik ind i en række udvalgte metoder til brug i udarbejdelsen af bachelorprojekter.

Bogen er opdelt i en indledende og afsluttende del, og derimellem fem metodedele:

  1. Metoder med anvendelse af litteratur
  2. Interview, observation og casestudie
  3. Narrative metoder
  4. Spørgeskemaundersøgelser
  5. Studier med intervention

Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specifikt kendskab til og forstand på eller erfaring med de konkrete metoder. Bogen henvender sig primært til studerende og undervisere inden for professionsbacheloruddannelser på det pædagogiske område.