Tilbage

At studere sygepleje, 3. udgave

- find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen

Vibeke Røn Noer, Camilla Bernild , Rikke Vinter Hedensted

Forfattere: Vibeke Røn Noer, Camilla Bernild, Rikke Vinter Hedensted, Ingrid Maria Sørensen , Eva Hoffmann og Kitt Vestergaard

Bogen henvender sig til dig, der lige er begyndt på sygeplejerskeuddannelsen, og beskriver en række af de forventninger og krav, der er forbundet med det at begynde på en videregående uddannelse. Bogens overordnede ambition er at give dig nogle konkrete bud på, hvordan du kan få det bedst mulige faglige og personlige læringsudbytte af såvel den teoretiske som den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen. I bogen gives der bl.a. praktiske råd til studie- og eksamensteknik, studiegruppedannelse, og hvordan du kan arbejde med at opnå viden, færdigheder og kompetencer i sygepleje i tæt samspil med patienter, medstuderende og undervisere.

Denne nye, reviderede udgave indeholder som noget nyt et særskilt kapitel om eksamensangst med tilhørende link til en podcast, hvor du kan få fif til at forebygge nervøsitet og angst op til og under eksamen. Desuden har bogen fået et nyt kapitel, der sætter fokus på overgangen til arbejdslivet som sygeplejerske. Dermed kan bogen anvendes igennem hele uddannelsen, ligesom undervisere og kliniske vejledere kan have gavn af bogen.

Fire nye forfattere bidrager i denne udgave foruden Eva Hoffmann og Kitt Vestergaard, som også har redigeret bogen. Forfatterne er alle sygeplejersker med en stor forsknings- og erfaringsbaseret viden samt mange års erfaring med teoretisk og klinisk undervisning, vejledning og studievejledning i sygeplejerskeuddannelsen.