Tilbage

At lede sygepleje

Sygeplejerskens virksomhedsområde

Dorte Samson Eldrup, Tine Glasscock , Anne Munck

Forfattere: Dorte Samson Eldrup, Tine Glasscock, Anne Munck, Anne-Marie Schrader, Susanne Zielke Schaarup, Jacob Mesot Liljehult, Annette Sommer, Dorthe Hjort Jakobsen, Mette S. Jakobsen, Janne Friis Andersen, Birgitte Danielsen, Kamilla Trandum , Cathrine Sand Nielsen

Som følge af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje af 2016 blev bl.a. klinisk lederskab sat i spil som et nyt og gennemgående begreb i sygeplejerskeuddannelsen. Klinisk lederskab er en væsentlig organisatorisk kompetence inden for sygeplejerskens virksomhedsområde, særligt i forhold til at lede og udvikle sygeplejen, og er derfor højaktuel i en lærebog.