Tilbage

Årsrapport og regnskabsanalyse, 2. udgave

videregående uddannelser

Jan Furbo Sørensen, Anne Bastrup , Jan Dich Mortensen

Forfattere: Jan Furbo Sørensen, Anne Bastrup , Jan Dich Mortensen

Årsrapport og regnskabsanalyse giver en grundig indføring i årsrapportens opbygning samt en detaljeret gennemgang af en analyse af en virksomheds årsregnskab.

Lærebogen beskriver årsrapportens formål og hovedindhold samt hovedprincipperne i regnskabslovgivningen. Den gennemgår opbygningen af en årsrapport  samt resultatopgørelsen og balancen med fokus på kravene til indregning og måling af de enkelte regnskabsposter. Derefter beskrives hvordan en virksomheds skattepligtige indkomst kan opgøres med udgangspunkt i årsrapporten. Bogen viser også, hvordan en regnskabsanalyse kan tilrettelægges og gennemføres i en handels- og produktionsvirksomhed. I denne sammenhæng indgår også en beskrivelse af den driftsmæssige og finansielle risiko i en virksomhed, risikostyring og børsrelaterede nøgletal. Der er endvidere en beskrivelse af, hvordan et pengeinstitut foretager kreditvurdering af en virksomhed samt en gennemgang af nogle metoder til værdiansættelse af virksomheder.

Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i fagmodulet Årsrapport og regnskabsanalyse på akademiuddannelserne.

Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundig indføring i en årsrapports opbygning, og hvordan en analyse af en virksomheds årsregnskab kan gennemføres.