Tilbage

Arbejdsmarkedspolitik, 11. udgave

Niels Henning Bjørn

Forfattere: Niels Henning Bjørn

Arbejdsmarkedspolitik, 11. udgave giver en grundlæggende beskrivelse af arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik i Danmark set fra et økonomisk perspektiv. Bogen indeholder en gennemgang af de vigtigste organisationer, opgørelser om arbejdsmarkedet og rammerne for forhandlinger af overenskomst samt institutionerne for aftalernes overholdelse. Endelig indgår en belysning af de væsentligste offentlige institutioner inden for området. Bogen beskriver de seneste års udvikling på arbejdsmarkedet med fokus på arbejdsudbud, beskæftigelse og ledighed. Desuden indgår en gennemgang af de indkomsterstattende ydelser til personer i den erhvervsaktive alder.