Tilbage

Anvendt statistik

for de finansielle uddannelser

Kenneth Hansen

Forfattere: Kenneth Hansen

Anvendt statistik - for de finansielle uddannelser er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor.  Bogen er opbygget anderledes end traditionelle statistikbøger, da udgangspunktet er, at beregninger foretages på en computer, typisk i regnearket Excel, evt. kombineret med forskellige tilføjelsesprogrammer.

Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statistiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelsen og fortolkningen af hypotesetests og andre teknikker. Lærebogen er rettet mod statistikundervisningen på finansøkonom, finansbachelor, financial controller, akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og HD, men også de økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget statistik indgår.

Til bogen hører en hjemmeside hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.