Tilbage

Antropologiske projekter

Simon Westergaard Lex, Ayo Wahlberg , Christoffer Nejrup

Forfattere: Simon Westergaard Lex, Ayo Wahlberg, Christoffer Nejrup, Nanna Hauge Kristensen, Inger Sjørslev, Tine Gammeltoft, Mette Line Ringsted Nimb, Signe Mellemgaard, Astrid Oberborbeck Andersen, Stine Krøijer, Anders Munk, Perle Møhl, Lotte Buch Segal, Sofie Isager Ahl, Bjarke Oxlund, Mikkel Brok Christensen, Jacob W. Pedersen, Kristoffer Albris, Laura Emdal Navne, Ester Fritsch, Anne Line Dalsgård, Mikkel Rytter, Karen Fog Olwig , Steffen Jöhncke

Antropologiske projekter giver en introduktion til antropologisk projektdesign og etnografisk feltarbejde.

Antropologien har de seneste årtier fået en stor udbredelse. Fra at være en disciplin, der primært orienterede sig mod små samfund uden for Europa, omfatter antropologien nu alle typer af samfund.

Antropologiske projekter viser, hvordan konkrete projekter kan gennemføres, og hvilke metodiske, etiske og epistemologiske overvejelser der følger med.

Bogens kapitler inspirerer til nye former for feltarbejde i forbindelse med undervisning, forskning og andet projektarbejde. Den henvender sig til bachelor- og kandidatstuderende på de antropologiske uddannelser såvel som til andre, der ønsker at arbejde med afsæt i antropologisk metode i forbindelse med deres studie og forskning eller som ansatte i offentlige institutioner, NGO er og erhvervslivet.

Antropologiske projekter er en klar, præcis og detaljerig indføring i udarbejdelsen af antropologiske projektdesign og etnografiske feltarbejder. Bogens rige og konkrete skildringer af projektarbejdets faser, metoder, kortlægning, etiske overvejelser, feltnoter, kvantitative og internetbaserede studier, kollektive feltarbejder, samarbejdsrelationer samt det analysestrategiske arbejde har relevans for et bredt publikum. Bogen vil være til stor nytte for både forskere, undervisere og studerende, der arbejder med projekter af kortere og længere varighed inden for en række humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner.