Tilbage

Anerkendende kommunikation

med empatien som vejviser

Ianneia Meldgaard

Forfattere: Ianneia Meldgaard

Denne bog er en vejviser i anerkendende kommunikation. Bogens 3 principper giver dig redskaber til at kommunikere med anerkendelse og empati, især i arbejdet med børn og unge. Bogen forholder sig til det grundlæggende menneskelige behov for at blive set, hørt og aner­kendt af dem, vi indgår i relationer med. Og til at det er gennem andres bekræftelse og aner­kendelse, vi kan etablere et forhold til os selv og udvikle integritet.

At være anerkendende er ikke en kommunikationsteknisk ting, men et samvær, som bygger på evne, lyst og vilje til at forholde sig åbent og forstående over for hinanden.

Ianneia Meldgaard har fyldt bogen med cases og eksempler på, hvordan man bliver bedre til at anerkende andre. Anerkendende kommunikation viser nye veje i vores måder at være sammen og kommunikere på. Den tager udgangspunkt i ikkevoldelig kommunikation (IVK, også kaldet girafsprog) og Appriciative Inquiry.