Tilbage

Almen pædagogik

Pædagogikkens grundlæggende spørgsmål

Alexander von Oettingen

Forfattere: Alexander von Oettingen

Almen pædagogik er pædagogikkens videnskabsteori og uundværlig for alle, der står i den pædagogiske praksis. Især fordi pædagogik er modsætningsfyldt og indeholder spørgsmål, som ikke kan besvares entydigt.

Alexander von Oettingen gennemgår pædagogikkens modsætningsfyldte spørgsmål og samler dem til en almen pædagogik efter fire grundlæggende problemstillinger:

- Pædagogikkens handlingsproblem

- Pædagogikkens normproblem

-Pædagogikkens institutionsproblem

-Pædagogikkens erkendelsesproblem

Bogen er struktureret efter disse fire problemstillinger. Hver problemstilling afsluttes med en række studiespørgsmål, som perspektiverer til læserens pædagogiske praksis. For almen pædagogik handler om at have en viden til vedvarende at reflektere over pædagogikkens almene og grundlæggende spørgsmål.