Tilbage

Alkoholbehandling i praksis

redskaber i den ambulante, psykosociale alkoholbehandling

Anette Søgaard Nielsen

Forfattere: Anette Søgaard Nielsen

Alkoholbehandling i praksis er velegnet som opslagsværk og bør være tilgængelig på alle kliniske afdelinger." - Anne Vibeke Jørgensen, Sygeplejersken

Alkoholbehandling i praksis gennemgår og formidler alle aspekter af den gode alkoholbehandling, sådan som den omfattende nationale og internationale forskning i evidensbaserede behandlingsmetoder på området har vist. Bogen indeholder således en opdateret og praktisk omsættelig viden om, hvad den gode behandling indebærer. Fokus er den ambulante behandling inden for en kognitiv forståelsesramme, og omhandler emner som:  skabelse af kontakt til misbrugeren, informationsgivning, basal udredning, psykoedukation, motiverende samtaler, psykosocial behandling, inddragelse af pårørende, opmærksomhed på børn og kvalitetssikring af behandlingen.

Bogen er anvendelig i forbindelse uddannelse og efteruddannelse af alkoholbehandlere, men også for sygepleje-, social- og sundhedsassistent- og socialrådgiverstuderende samt de tværfaglige diplomuddannelser,  men må også betragtes som et standardværk for behandlere og ledere på de institutioner, som har med alkoholbehandling at gøre samt for kommunernes og sygehusenes misbrugskonsulenter.