Tilbage

Alkohol

brug, konsekvenser og behandling

Morten Klöcker Grønbæk, Anette Søgaard Nielsen , Mogens Nygaard Christoffersen

Forfattere: Morten Klöcker Grønbæk, Anette Søgaard Nielsen, Mogens Nygaard Christoffersen, Anders Fink-Jensen, Ulrik Becker, Henrik Rindom, Janne Schurmann Tolstrup, Ulrik Schiøler Kesmodel, Finn Zierau, Jakob Kjellberg, Karen Elmeland, Holger Jelling Sørensen, Kim Bloomfield, Erik Linde, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Pernille Bendtsen, Henrik Thiesen , Sverre Barfod

Alkohol – brug, konsekvenser og behandling er en sundhedsfaglig lærebog, der ud fra et evidensbaseret biologisk og sundhedsfagligt perspektiv beskriver alkoholproblemers udvikling, konsekvenser og behandling.

Bogen formidler den videnskabelige baggrund og status på alkoholområdet, både hvad angår alkoholvaner og disses betydning for skader, den neurobiologiske baggrund for alkoholvirkning og afhængighed, genetik, comorbiditet i forbindelse med alkohol, lovgivning på området samt metoder til forebyggelse og behandling, herunder både psykosocial og farmakologisk intervention.

Målgruppen for Alkohol – brug, konsekvenser og behandling er ansatte i sundhedssektoren, som er i berøring med mennesker med et stort alkoholforbrug og problemer som følge heraf. Det gælder fx læger, sygeplejersker, psykologer, medicinstuderende og studerende på folkesundhedsvidenskab.