Tilbage

Ældre tæmmer teknologien og bliver aktive borgere i informationssamfundet

Birgit Jæger

Forfattere: Birgit Jæger

Forsknings- og udviklingsprogrammet Ældres brug af IT begyndte i 1999 og afsluttes med denne bog.

Baggrunden for tiltaget var en bekymring for, at de ældre ville blive ekskluderet fra informationssamfundet, hvis de ikke lærte at anvende IT.

Seks lokale udviklingsprojekter har eksperimenteret med at lære de aktive seniorer at bruge informationsteknologien og har udviklet nye måder at bruge it på, der passer til de ældres behov.

Samtidig har fire forskningsprojekter forsket i ældres brug af IT, og et formidlingsprojekt har produceret 10 tv-udsendelser om emnet.

Projekterne har givet en række spændende resultater, og denne bog samler erfaringerne fra de enkelte projekter op og sætter dem ind i en bredere sammenhæng.