Tilbage

Akutsygepleje

Viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen

Dorthe Andersen, Annette Jakobsen , Eva Byakika

Forfattere: Dorthe Andersen, Annette Jakobsen, Eva Byakika, Jette Kaasgaard Vibjerg, Marie Vestergaard Vad, Sivagowry Rasalingam Mørk, Kasper Pryds, Sigrid Bjerge Gribsholt, Anita Søltoft Bang, Rikke Nygaard Knudsen, Lis Laursen Holm, Mette Dalsgård Bergmann, Annemette Juul, Karina Damsgaard Nørby , Karin Nielsen

Akutsygepleje – viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen tager afsæt i en stor omvæltning i sundhedsvæsenet, som sker i disse år, og hvor det bliver stadig vigtigere, at den enkelte borger får den rette pleje og behandling, til rette tid, af de rette fagpersoner. Vi ser et ændret sygdomsbillede, og hvor mange opgaver flytter fra hospitalerne til det nære sundhedsvæsen, og det giver et stigende antal komplekse pleje- og behandlingsmæssige tiltag og interventioner i borgernes eget hjem.

Bogen er især målrettet det sundhedsprofessionelle personale, der arbejder i det nære sundhedsvæsen, og som har behov for nye kompetencer og større faglig viden om symptomer og sygdomme for at løfte de daglige opgaver i det nære sundhedsvæsen. Mere konkret skal de sundhedsprofessionelle i stigende grad have fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom og være i stand til at observere, handle og reflektere på borgeren med akut opstået sygdom på en kvalificeret måde. Samtidig afspejler bogen et øget fokus på forskningsbaseret pleje og behandling ud fra en symptomorienteret tilgang.

Akutsygepleje – viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen har som ambition, at læseren får udvidet sine kompetencer til vurdering af en akut og kritisk syg borger ud fra ABCDE-algoritmen, ligesom sikker mundtlig kommunikation er en nødvendig forudsætning for mange opgaver. Der har længe manglet relevant litteratur på området, fordi man typisk tager udgangspunkt i hospitalsvæsenet, men her tager alle beskrivelser afsæt i borgerens hjem som ramme for den faglige indsats.