Tilbage

Akutbogen

for læger og sygeplejersker

Hanne Arildsen, Jacob Steinmetz , Catherine H. Foss

Forfattere: Hanne Arildsen, Jacob Steinmetz, Catherine H. Foss, Flemming Hansen, Ninna Thomsen, Charlotte Paltved, Christian Bjarne Mohr Nielsen, Jørn Munkhof Møller, Suzanne Lunding, Bo Løfgren, Mats Jacob Hermansson Lindberg, Jørn Therkildsen Guldhammer, Jacob Kjær Eskildsen, Karoline Skov Dalgaard, Mette Breinholdt, Jørgen Bendix, Christian Skjærbæk, Annette Jakobsen, Lone Nikolajsen, Signe Dolmer, Kristian Dahl Friesgaard Christensen, Eva Byakika, Mikkel Brabrand, Gitte Geisnæs Hansen, Niels Kristian Villumsen, Pia Kielberg, Margrethe Lomholt, Rasmus Aagaard, Jeong Shim, Pernille Sarto, Hanne Vebert Olesen, Anders Møllekær, Mona Mikkelsen, Elisabeth Reinhardt Mathiesen, Julie Mackenhauer, Erik Sloth, Christina Schacht-Magnussen, Susanne Bach Laustsen, Erika Frieschknecht Christensen, Morten Thingemann Bøtker, Ib Leunbach, Anders Kristian Kristensen, Dorthe Sørensen, Ulla Feldt-Rasmussen, Sanne Fisker, Ole Mølgaard, Benedict Kjærgaard, Helle Hedegaard Hein, Lars Knudsen, Kent Kristensen, Benedict Kjærgaard, Kent Kristensen, Lars Knudsen, Helle Hedegaard Hein, Ulla Feldt-Rasmussen, Jacob Steinmetz, Hanne Arildsen, Dorthe Sørensen, Catherine H. Foss, Christina Schacht-Magnussen, Lone Nikolajsen, Niels Kristian Villumsen, Sanne Fisker, Ole Mølgaard, Margrethe Lomholt, Annette Jakobsen, Christian Baaner Skjærbæk, Gitte Geisnæs Hansen, Jørgen Bendix, Mikkel Brabrand, Mette Breinholdt, Eva Byakika, Kristian Dahl Friesgaard Christensen, Karoline Skov Dalgaard, Signe Dolmer, Jacob Kjær Eskildsen, Jørn Therkildsen Guldhammer, Pia Kielberg, Anders Kristian Kristensen, Ib Leunbach, Mats Jacob Hermansson Lindberg, Suzanne Lunding, Bo Løfgren, Julie Mackenhauer, Elisabeth Reinhardt Mathiesen, Mona Mikkelsen, Jørn Munkhof Møller, Anders Møllekær, Christian Bjarne Mohr Nielsen, Hanne Vebert Olesen, Charlotte Paltved, Pernille Sarto, Jeong Shim, Ninna Thomsen, Rasmus Aagaard, Morten Thingemann Bøtker, Erika Frischknecht Christensen, Flemming Hansen, Susanne Bach Laustsen, Erik Sloth , Thomas Fichtner Bendtsen

Akutbogen - for læger og sygeplejersker beskriver modtagelsen, plejen og behandlingen af patienter med akut sygdom.

I kraft af den nyeste udvikling er akutmedicin blevet et kerneområde med en klar tværfaglig profil. Landets akutafdelinger er blevet den primære indgang i sundhedsvæsenet for et stort antal patienter, ligesom stadig flere patientforløb grundlægges her.

Denne bog retter sig primært til læger og sygeplejersker, som beskæftiger sig med akut og kritisk syge patienter. Den kan anvendes på de postgraduate uddannelser inden for det lægefaglige og sygeplejefaglige speciale, og studerende på grunduddannelsesniveau og nyuddannet personale kan også have glæde af bogen. Det samme gælder bioanalytikere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som også indgår i teamsamarbejdet i en akutafdeling.

Akutbogen - for læger og sygeplejersker er skrevet af erfarne eksperter, som alle har en stor indsigt i det akutmedicinske område. Den er opdelt i tre hovedele, og på tværs af bogens kapitler er der især fokus på det tværfaglige teamsamarbejde. Mange faggrupper er involveret i modtagelsen, plejen og behandlingen af den akutte patient, og det er afgørende for kvaliteten af de enkelte patientforløb på tværs af professioner, afdelinger og sektorer i sundhedsvæsenet.