Tilbage

Akut sygepleje

Merete Gregersen, Susanne Jastrup , Jette Lindegaard Pedersen

Forfattere: Merete Gregersen, Susanne Jastrup, Jette Lindegaard Pedersen, Lotte Løntoft Mathiesen, Birte Baktoft, Cathrine Sand Nielsen, Mette Kaae Thomsen, Mette Kirstine Wagner, Gitte Juul Hansen, Birgit Refsgaard Iversen, Pernille Bak Skouenborg, Vicky Bredkjær Larsen, Ann-Sophi Jappe, Signe Kromann Laschewski, Claus Sixtus Jensen, Vibeke Engell-Sørensen, Nanna Houe , Karin Malmberg

Akut sygepleje beskriver klinisk sygepleje til patienter med akutte somatiske sygdomme. I bogen er sygeplejefaglig observation, analyse og intervention i fokus. Der er en grundig introduktion til ABCDE-systematikken, og bogen præsenterer metoder og en fagligt argumenteret sygeplejepraksis relateret til akut sygdom.

Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, der arbejder med akut og kompleks sygepleje – i både den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen. Men den kan også være til stor gavn for sygeplejersker, der til daglig arbejder med akutte kliniske problemstillinger. Målet er, at læseren får større indsigt i pleje til den akut syge patient og en bedre faglig evne til at observere, argumentere og udføre målrettede interventioner.

Akut sygepleje giver samlet en bred indsigt i akutte kliniske problemstillinger. Alle kapitler indledes med en relevant case, som viser kompleksiteten i det kliniske felt. Bogen er også forsynet med fakta- og infobokse, der perspektiverer de enkelte emner og ansporer til fordybelse. Desuden afsluttes alle kapitler med studiespørgsmål, som kan anvendes til refleksion og repetition.

Dette er 2. udgave af Akut sygepleje, og der er sket en opdatering af alle kapitler især i forhold til ny viden og best practice. Tre kapitler er helt nye, og de er, som resten af bogen, skrevet af fagpersoner med stor ekspertise inden for de kliniske felter, bogen dækker.

Udgivelsesdato
07. oktober 2016
Isbn
9788762820647
Udgave
2