Tilbage

Aktionslæring som løftestang

Professionel praksis på velfærdsområdet

Marianne Gram Thrane, Mette Marie Hansen , Kirsten Bro

Forfattere: Marianne Gram Thrane, Mette Marie Hansen, Kirsten Bro , Benedicte Madsen

Aktionslæring som løftestang handler om, hvordan aktionslæring kan befordre meningsfuld professionel udvikling på velfærdsområdet. Metoden forankrer processerne i deltagernes organisatoriske dagligdag.

I forgrunden står DNA-modellen, som illustrerer aktionslæring som proces og metode. Aktion og læring udgør de to hovedstrenge, der bliver forbundet af fire principper:

  • - Forpligtende fællesskaber
  • - Nysgerrigt spørgende og undersøgende forholdemåder
  • - Refleksionsprocesser
  • - Stram og samtidig rummelig rammesætning.

Foruden en indføring i aktionslæring består bogen af en række todelte kapitler. Første del indkredser en overordnet problemstilling af betydning for velfærdssektoren. Anden del beskriver med konkrete eksempler, hvordan aktionslæring kan anvendes som udviklingsmetode med relation til det overordnede emne.

Aktionslæring som løftestang er en brugsbog. Den henvender sig til alle personalekategorier, der har med professionel praksis at gøre, samt til undervisere, kursister og studerende, især inden for professionsuddannelserne.