Tilbage

Aktionsforskning

en grundbog

Søren Willert, Mette Bladt , Julie Borup Jensen

Forfattere: Søren Willert, Mette Bladt, Julie Borup Jensen, Ann Starbæk Bager, Nikolaj Stegeager, Kurt Aagard Nielsen, Kirsten Mejlvig, Søren Frimann Trads , Helle Nielsen

Aktionsforskning - en grundbog giver en introduktion til aktionsforskningens historie, metodologiske diskussioner og praksis.

Aktionsforskning adskiller sig fra andre akademiske retninger ved, at forskeren deler den videnskabelige erkendelsesproces med de aktører, som indgår i det undersøgte praksisfelt.  Gennem dette aktive og demokratiske samspil tilstræber aktionsforskningen at skabe viden om og forandring af verden.

Forfatterne giver en række konkrete eksempler på, hvordan aktionsforskning kan udfoldes i praksis inden for demokratiudvikling, socialt arbejde, udvikling af organisationer, undersøgelse og understøttelse af bæredygtighedsproblemer m.m.

Med Aktionsforskning - en grundbog har forskere, studerende og praktikere et solidt afsæt for at udføre aktionsforskning.

Bogen er skrevet af forskere fra Roskilde og Aalborg Universitet. De er alle praktiserende aktionsforskere og medlemmer af Dansk Aktionsforsknings Netværk.