Tilbage

Abduktiv undervisning og læring

Martin Holmgaard Laursen

Forfattere: Martin Holmgaard Laursen

En abduktion er i virkeligheden ikke andet end et gæt. Det kan være en hypotese, en formodning, en fortolkning eller simpelthen et vildt skud. Somme tider fører gætterierne – abduktionerne – os på afveje. Andre gange skaber de genveje til viden og fører os til kreative løsningsmodeller.

Abduktiv undervisning og læring handler om, hvordan abduktive læreprocesser kan kvalificere undervisningen. I bogen argumenteres der for, at der er tre ligestillede – og indbyrdes afhængige – tilgange til at erhverve sig ny viden. Det er ved:

  • at få ting forklaret, fortalt eller udledt (deduktiv undervisning og læring)
  • selv at gøre sig erfaringer og indsamle data (induktiv undervisning og læring)
  • at opstille hypoteser og foretage kvalificerede gæt (abduktiv undervisning og læring)

Martin Holmgaard Laursen foreslår en tredelt model, der netop inddrager disse tre aspekter i undervisningen og udnytter deres forskellige kvaliteter i samspil. Han bygger i denne bog videre på tanker udledt af den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce, der betegnes som grundlæggeren af pragmatismen.

Abduktiv undervisning og læring henvender sig til alle, der vil vide mere om undervisning og læring for at blive bedre undervisere. Særligt henvender den sig derfor til studerende ved læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.